חדשות

האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל

אבלה על מותו של

פרופ’ ישראל שצמן

נשיאה לשעבר של האגודה וחוקר גדול

ומשתתפת בצער המשפחה

*******

tau

*********
האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל תﬠניק השנה

פרס לתלמידות/י ב.א.

ﬠל חיבור הﬠוסק באחד ממגוון התחומים הבאים:
ארכיאולוגיה קלאסית, היסטוריה של יווו או רומא, ספרות ושירה יוונית או רומית,
אמנות קלאסית, פילולוגיה קלאסית, התקבלות הקלאסית, פילוסופיה ומדﬠ ﬠתיק.

הפרס מיוﬠר לתלומירי תואר ראשון אשר הגישו את החיבור בﬠבורה סמינריונית בשנת
הלימודים תשׁﬠיו/ז בבל חוג ומחלקה ובכל אחת מהאוניברםיטאות בארץ.

ﬠל המוﬠמדות והמוﬠמדים לשלוח את הﬠבודות לד”ר ליסה מוריס בדוא”ל
lisa.maurice@biu.ac.il

עד 27.4.18, י”ב אייר תשע”ח.

בדוא”ל יש לכלול פרטים אישיים (שם, חוג/מחלקה, מוסד), שם המרצה ﬠבורה/ו נכתבה
הﬠבודה (ﬠס דוא”ל), וקובץ pdf ובו הﬠבודה ﬠצמה (קובץ זה יכלול את שם הﬠבודה
בלבד, ללא ציון שם התלמיד/ה או המרצה).

כמו בן יש לבקש מהמרצה לכתוב הﬠרכה ﬠל הﬠבודה, ולשלוח אותה בנפרד למר רם.

פרטי המוﬠמד/ת וחוות הדﬠת ישמרו אצל מזכירת האגודה, שאינו מﬠורבת בתהליך
השיפוט. הפרס יוﬠנק לזוכה אחד/ת בלבד.

הפרס יוﬠנק בבנס השנתי של האנודה, שׁיﬠרך בתאריכים 15-14 יוני 2017, באוניברסיטת חיפה

קישור לתקנון האגודה

 

קרא דף זה באנגלית

Comments are closed.