Polmos II

פולמוס: העולם הקלאסי ואנחנו

הרצאות האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל

בהנחיית פרופ’ מרגלית פינקלברגאונ’ תל-אביב

בשעה 20:00 ב- 

רח’ מזא”ה 7, תל-אביב

 

יום ב’ 19 בנובמבר: פרופ’ יהודה ליבס, האונ’ העברית

יוונות ויהדות: מיתוס ומציאות

 

יום א’ 16 בדצמבר: פרופ’ חנה כותן, האונ’ העברית

 “נס גדול היה פה”: גילוי כתובת הליודורוס

  

יום א’ 20 בינואר: פרופ’ גבריאל הרמן, האונ’ העברית

 כלום היו האתונאים נחמדים?

 

יום א’ 17 בפברואר: ד”ר רחל צלניק-אברמוביץ, אונ’ תל-אביב

 של מי האדמה הזאת? בעלות פרטית והתערבות המדינה ביוון העתיקה

 

יום א’ 17 במארס: פרופ’ דוד שפס, אונ’ בר-אילן

כמה זוגות נעלים שווים בית? התחלת המחשבה הפיננסית ביוון

יום א’ 5 במאי: ד”ר נאוה סביליה-שדהאונ’ תל-אביב

עולם מיתולוגי בעידן דיגיטלי: הנוכחות הקלאסית באמנות ישראלית עכשווית

 

This page is also available in: Hebrew

Comments are closed.