נשיא
פרופ’ דוד שפס, המחלקה ללימודים קלאסיים
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900
טל’: 972-3-5310231+
dschaps@mail.biu.ac.il

מזכירת האגודה
ד”ר ליסה מוריס, המחלקה ללימודים קלאסיים

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900
טל’: 972-3-5310231+
lisa.maurice@biu.ac.il

גזבר
ד”ר סוניה קלינגר, החוג לתולדות האמנות,
אוניברסיטת חיפה, הר הכרממל 31905

klinger@research.haifa.ac.il

חברי ועד

פרופ’ דונה שלב, המחלקה ללימודים קלאסיים
האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905
donna@vms.huji.ac.il

ד”ר ליסה מוריס, המחלקה ללימודים קלאסיים
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900
lisa.maurice@biu.ac.il

ד”ר גיל גמבש, החוג לציויליזציות ימיות 
אוניברסיטת חיפה, הר הכרממל 31905
g_gambash@yahoo.com

פרופ’ רחל צלניק-אברמוביץ, החוג ללימודים קלאסיים 
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978
rachelze@post.tau.ac.il

פרופ’ יוליה אוסטינובה, המחלקה להסטוריה כללית
    84105.אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע 653, ת.ד
yulia@bgu.ac.il

ד”ר איריס סולימני
האוניברסיטה הפתוחה

דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43107, ת”ד 808
irissul@openu.ac.il

עורכת אקדמית של האתר:
ד״ר ליסה מוריס
החוגים להיסטוריה כללית וללימודים קלאסיים 
אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900 
lisa.maurice@biu.ac.il

נציגת הסטודנטים/ות:
רם נבות,
אוניברסיטת חיפה
ramnavot@gmail.com

 

חברי ועדת הביקורת

ד״ר אוּרי יפתח, החוג ללימודים קלאסיים 
אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב 69978
uiftach@post.tau.ac.il

ד”ר אורנה הררי, החוג ללימודים קלאסיים
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978
oharari@post.tau.ac.il

ד”ר נחום כהן, החוג ללימודים קלאסיים
המכלל האקדמית אחוה, ערוגות, 79800
nachumc1@bezeqint.net

עורכי סקריפטה קלאסיקה ישראליקה

פרופ’ בנימין איזק, החוג ללימודים קלאסיים 
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב 69978
isaacb@post.tau.ac.il

פרופ׳ דניאלה דואק, המחלקות להיסטוריה כללית וללימודים קלאסיים 
אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900
daniela.dueck@biu.ac.il

ד”ר אבי אבידוב,
המכללה האקדמית בית בית ברל, דואר בית ברל, 4490500
avidovav@beitberl.ac.il

ד״ר גבריאל דנציג, המחלקה ללימודים קלאסיים,
אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900
Gabriel.Danzig@biu.ac.il

מסייעים לעורכים
גב’ נעמה כהן
האוניברסיטה העברית, ירושלים 91905

חברי כבוד

גב׳ ליזה אולמן
פרופ׳ דוד גולן
פרופ׳ רעננה מרידור
פרופ׳ משה עמית
פרופ׳ רנון קצוף
פרופ׳ ישׂראל שצמן

 

קרא דף זה באנגלית

Comments are closed.