האגודה מקבלת בשׂמחה חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידים, מהארץ ומחו”ל.

דמי הרשמה שנתיים

עותק אחד של שנתון האגודה , Scripta Classica Israelica , כלול במחיר.

לחברים ישנם הנחות במנוי לזמנים ובהוצאת מאגנס כמפורט כאן.

חברים חדשים וחברים שטרם שילמו דמי חבר לשנה זו מתבקשים למלא את טופס ההרשמה ולשולחו בדואר רשום :

לכבוד הגיזבר
ד”ר סוניה קלינגר, החוג לתולדות האמנות
אוניברסיטת חיפה, הר הכרממל 31905
klinger@research.haifa.ac.il

טופס-תשלום-דמי-חבר

קרא דף זה באנגלית

Comments are closed.