כתב העת Scripta Classica Israelica יוצא לאור מדי שנה בחסות האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל ובתמיכת קרן ראובן ועידית הכט, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל-אביב.
חברי האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל מקבלים עותק של סקריפטה מדי שנה.

מיום היווסדו בשנת 1974 כתב העת SCI הוקדש לחקר העולם העתיק. מאמרים באנגלית, צרפתית, איטלקית וגרמנית הדנים בהיבטים שונים של העולם הקלאסי יתקבלו בברכה.
כל המאמרים המוצעים לפרסום ב-Scripta Classica Israelica עוברים שיפוט חיצוני.

ניתן להוריד מפתח למאמרים מכאן.

על המחברים להתאים את מאמריהם לסגנון המקובל בכתב-העת (ראו את הקישור Guidelines for Contributors). את המאמרים יש לשלוח כקובץ אלקטרוני מצורף אל:

פרופ’ בנימין איזק,
החוג ללימודים קלאסיים 
אוניברסיטת תל-אביב,
רמת אביב

ספרים לביקורת יש לשלוח אל פרופ׳ דניאלה דואקdaniela.dueck@biu.ac.il

Scripta Classica Israelica
החוג ללימודים קלאסיים
האוניברסיטה העברית
הר הצופים
ירושלים 91905

ניתן לפנות בכל שאלה לעורכים:

פרופ׳ דניאלה דואק: daniela.dueck@biu.ac.il
ד”ר גבריאל דנציג: Gabriel.Danzig@biu.ac.il
ד״ר אבי אבידוב:avidovav@beitberl.ac.il

מדי שנה מתעדכנת רשימת עבודות הדוקטור בתחום הלימודים הקלאסיים הנכתבות בישראל ומדי שנתיים מופיעה רשימה של פרסומים בעברית – מאמרים, ספרים ותרגומים – הנוגעים לעולם העתיק. הנכם מתבקשים ליידע את העורכים הן על תלמידי המחקר שלכם והן על פרסומים מטעמכם על מנת לוודא שהרשימות תהיינה מקיפות ככל הניתן. נא לשלוח מידע מעודכן ל: scripta.classica.israelica@gmail.com

קרא דף זה באנגלית

Comments are closed.